Mamiya 645 (Analogue Medium Format) - Beazy

Mamiya 645 (Analogue Medium Format)

Analoge Mamiya 645, Mittelformat (120mm) ohne Film
Bei Bdarf mit 150mm oder 50mm Objektiv.

Ersatzwert: 500
Marke: Mamiya
Modell: 645